Forside

   Velkommen til Solbjerg Jagtforening

Vi er en jagtforening der har forskellige aktiviteter inden for jagt og har hvert år en masse forskellige aktiviteter.

Vores aktiviteter består af:

Flugtskydning, skydning i Solbjerg sidst i august hvert år.

Riffel skydning, riffel indskydning, riffel skydning til løbende vildt.

Riffel indskydning på Skibby Skydebane.

Ture til Ørre og andre skydecentre i Danmark.

Fiskekonkurence i Astrup Mose.

Vildtpleje og oprydning i Astrup Mose.

Hygge og Trofæaften.

Hundetræning, Lydighed, Apporterings træning for jagthunde.

Mulighed for nye aktiviteter.

Foto album for medlemmer. Se http://billeder.solbjerg-jagtforening.dk

Adresse:

Østergårdsvej 246, Astrup

8355 Solbjerg

Jagt området består af Astrup Mose. Det er tørvegrave fra krigens tid, som nu rummer en god bestand af gedder, aborrer, brasen, skalle, suder og ål.  

Solbjerg Jagtforening bestyrer området, som ligger i fredelige, naturskønne omgivelser. Stedet består faktisk af mange små moser, som ligger lige ved siden af hinanden.

Generel information:

Til foreningens trækjagter i mosen er det kun tilladt at skyde ænder, gæs, duer, bekkasiner (vadefugle), krager og skader.

______________________________________________________________________

Aktiviteter & Jagttider i mosen 2019


Solbjerg Jagtforening


Bestyrelse:

Formand: Jakob Frandsen 5180 9332

Kasserer: Claus Kjær

Webmaster: Jakob Frandsen

Bestyrelse:

Sune Jørgensen

Lars Ebbesen

Lars Als

Nicolas Chiotis

Lasse Bay

 

Aktiviteter 2019:


29/3 - Generalforsamling.


Ordinær generalforsamling

i Solbjerg Jagtforening.

Fredag den 29. marts 2019 kl.19.00

i fritidscenteret, Solbjerg hovedgade.

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år, herunder udvalgende.
  3. Aflæggelse af regnskab. Claus ønsker at der findes en afløser.
  4. Rettidig indkomne forslag fra medlemmerne.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

På valg er:

Nicolas Chiotis, genopstiller.

Lars Als, genopstiller.

Jens Laurits Larsen, udtræder.          

  1. Valg af revisorer.
  2. Lodtrækning af tildelte pladser på kommunale arealer.

 

Som nævnt i punkt 7. i dagsorden, har alle jagtforeninger i (Jægerforbund Århus), fået tildelt et antal pladser på riffeljagt i Lisbjerg skov og Framlev, samt mark og andejagt i Harlev og Malling, kommunalt areal. Vi (bestyrelsen) har valgt at udlodde disse pladser ved lodtrækning på generalforsamlingen blandt de fremmødte på generalforsamlingen, så alle har en mulighed. Nærmere information herom vil ske før lodtrækning.

 

Med Venlig hilsen

 

Bestyrelsen




Aktiviteter i 2018:


Lerdue skydning – Lørdag den 25. august, Kl. 10.00 På Brøndums mark. Askgårdsvej ca.nr. 1, Ask.

Jagtforeningen sponsorere duer og skydevogn, der SKAL købes patroner på stedet og de koster 50 kr.pr.kasse. Skulle jægere der ikke er medlem af SJF møde op, vil de blive afkrævet betaling for duer og patroner.



Skydetur til Ruskjær d. 15/9. Fra 9 til 15. Pris: 50,- for medlemmer af Hørning jagtforening 100,- for andre. Tilmelding til Robert på 5154 1559 senest 3/9.


Følg med på solbjerg-jagtforening.dk for nærmere Info.

Husk og oplys hvis du skifter mail adresse.




Jagtsæsonen 2019.



Alle ønskes knæk og bræk i den nye sæson


I mosen må jages:

Gæs, ænder, vadefugle, duer, krager og skader.

Sikkerhed!!!

Der er andre i mosen – så ingen skud under 45 grader! Kun patroner i geværet under selve jagten!

Husk afstandsreglerne:

30 m til ænder og duer, 20 m til gæs.

Skyd ikke hvis du er i tvivl!

Kontroller selv tiderne i kalenderen.

Under jagterne med * fordeler jagtforeningen posterne.


Trækjagter i Astrup mose:


Lør. 1. Sept. Andejagt premiere *

Vi mødes på parkeringspladsen kl. 4.30 til parole og postsætning. Prisen er 100,-. Tilmelding til Lasse på 4045 9009, senest torsdag d. 30/8.

Husk og skrive om du har hund med.

Fre. 21. 18.45 – 20.52 Vi mødes på P-pladsen 18.30 til parole. **


Søn. 7. Okt. 6.04 - 8.00 Vi mødes på P-pladsen senest 5.35 til parole.


Tors. 18. 17.40 – 19.42 Vi mødes på P-pladsen senest 17.25 til parole.


Lør. 3. Nov.  6.01 – 8.00 Vi mødes på P-pladsen senest 5.30 til parole.


Søn. 18. 15.40 – 17.37 Vi mødes på P-pladsen senest 15.25 til parole.


Lør. 24.  6.44 – 8.45 Vi mødes på P-pladsen senest 6.15 til parole.


Søn. 3. Dec. 15.20 - 17.20 Vi mødes på P-pladsen senest 15.05 til parole.


Lør. 15.  7.15 – 9.15 Vi mødes på P-pladsen senest 6.45 til parole.


Man. 31.  15.25 - 17.24 Vi mødes på P-pladsen senest 15.15 til parole.


I tilfælde af, at der skulle være extra mange ænder i mosen, forholder vi os ret til at lave extra jagter. Information herom vil blive udsendt på mail, Facebook (Solbjerg jagtforening), og på hjemmesiden.


* - Postsætning og gebyr på 100 kr. Ænderne bliver fordeles ved morgenkaffen efter princippet, den der har hjulpet til i mosen eller andre steder får and først.

** - Postsætning og gebyr på 50 kr. betales på P-pladsen.

Husk at indberette dit udbytte til Nicolas på SMS til 4232 8190.


.
























































Sikkerhed!!!

Der er andre i mosen – så ingen skud under 45 grader! Kun patroner i geværet under selve jagten!

Husk afstandsreglerne:

30 m til ænder og duer, 25 m til gæs.

Skyd ikke hvis du er i tvivl!


Knæk og bræk.

Solbjerg Jagtforening

8355 Solbjerg 

  Sidste nyt:

13/3 - 2019


Skydetider for Skibby er opdateret.


13/3 - 2019


Indkaldelse til generalforsamling.


12/11 -2018.


OBS! Andejagt d. 3/12 er rettet til d. 2/12.


14/3 - 2018


Oprydning i mosen 22/4


Fiskekonkurrence 13/5


21/1 - 2018.

Generalforsamling d. 9/3.







Se Solbjerg Jagtforenings Billed galleri

________________________________

•  Email adresse

Vi ønsker at alle medlemmer i Solbjerg Jagtforening indsender deres email adresse til: formand@solbjerg-jagtforening.dk

Dette er i bestræbelserne for at spare på forsendelses omkostninger og for at højne informations niveuet i foreningen.

____________________________________

Generel information

Fiskekort:

Solbjerg Bageri Midtpunkt

Solbjerg Hovedgade 92B

8355 Solbjerg

Tlf. 86 92 75 80

Priser:

Dagskort:    40 Kr.

Årskort:     180 Kr.

____________________________________

Sponsorer

Grejfreak.dk 

Gunnar Clausensvej 58

8260 Viby J


www.grejfreak.dk


Jagt og fiskerimagasinet

Sønder Allé 5

8000 Århus C

Tlf. 86 13 56 00

www.jagtogfiskerimagasinetaarhus.dk


Super Brugsen Solbjerg

Østergårdsvej 278

8355 Solbjerg

Tlf: 86 92 70 05

Jagtstuen


Park Allé 15

8000 Aarhus C


www.jagtstuen.net